Responsive Advertisement

這一池水 你愛的時候你就來依偎 來撩撥 你說你多愛這漣漪,儘管抓不住他的波紋律動 期待池水激起猛浪溫暖地包覆你

這一池水 這一池水

這一池水 你愛的時候你就來依偎 來撩撥 你說你多愛這漣漪,儘管抓不住他的波紋律動 期待池水激起猛浪溫暖地包覆你

這一池水

這一池水


這一池水
你愛的時候你就來依偎 來撩撥
你說你多愛這漣漪,儘管抓不住他的波紋律動
期待池水激起猛浪溫暖地包覆你


不愛的時候
你說漣漪多餘且浪費你停留的光陰
隱藏不住心中狂怒奔浪 
你怒吼著朝著池中用力丟石子

十年前如此
十年後依然
他要能吞噬
早已波濤
把你洶湧

或許不值得你停留
看你把愛放哪
這一池還是那一池

0 comments: